Mnohočetné společenství, které se vyjadřuje především hudbou.

Jen skutečný odborník dokáže blíže specifikovat, o jaký druh hudby se jedná.

Naprosto nezařaditelná skupina.

Radostně cynický šraml.

Pokračovatelé stylu, který sami vytvořili.

I když koketují s estrádou, jsou prostě jedineční.